PolisoLokaty to Oszustwo !!!

Data dodania: 19 styczeń 2019Ogłoszenie: 14438

PolisoLokaty to Oszustwo !!!Polisy, PolisoLokaty, UFK – Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, Grupowe Ubezpieczenia na Życie i Dożycie.

W związku z Oszustwami na Polisolokatach, Skargi na oszukane Polisolokaty i nieuczciwych doradców bankowych, ubezpieczeniowych proszę wysyłać do:

1) Urzędów Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKIK,
2) do Rzeczników Konsumentów,
3) do Federacji Konsumentów,
4) do Rzecznika Ubezpieczonych (Rzecznika Finansowego),
5) do Prokuratur, do Sądów Karnych,
6) na Policję,
7) do Prezydenta RP,
8) do Mediów,
9) do Ministerstwa Finansów,
10) do Komisji Nadzoru Finansowego - KNF.

Tabele Opłat i Limitów to Zabronione Klauzule Abuzywne, i banki, i ubezpieczyciele nie mają prawa pobierać tych opłat likwidacyjnych od ludzi oszukanych na Polisolokatach. Czas na odzyskanie pieniędzy z oszukanych Polisolokat to 10 lat.

Sprawy można zgłaszać na podstawie tego paragrafu karnego: Zgodnie z Kodeksem Karnym (Dz.U. z 1997 nr 88 poz. 553 Brzmienie od 27 stycznia 2014): Przestępstwo, Oszustwo: Art. 286. §1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wysyłam Wyroki i Postanowienia z Sądów Karnych, z Sądów Cywilnych, które świadczą o Oszustwach w Getin Banku, w Noble Banku, w Open Finance, w Open Life, w Getin Życie, w Towarzystwie Europa, w AXA, w Idea Banku, w AEGON, w spółkach Leszka Czarneckiego, w innych bankach i w innych firmach ubezpieczeniowych.

Banki i Towarzystwa Ubezpieczeń podpisują z Poszkodowanymi Ugody, Porozumienia, na podstawie których Poszkodowani mogą odzyskać Zwrot 100 % oszczędności, a nawet zaległe odsetki.

Proszę pisać na mój e-mail:

redaktorka12@interia.pl

Telefon komórkowy: 533 – 818 – 111


Pomagam osobom oszukanym, poszkodowanym na PolisoLokatach.


Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon: 533 – 818 – 111

Kategoria: Usługi
Typ oferty: Usługi finansowe
Lokalizacja: Jelenia Góra
Wyświetleń: 176
© 2012 Jeleniagóralokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.